Atleidimas iš darbo

(8-622) 14507
Gediminas Pocius

Ieškovė prašė pakeisti atleidimo iš darbo pagrindą ir priteisti su darbo santykiais susijusias išmokas, nes jos valia buvo nutraukti darbo sutartį ne savo pareiškimu, o dėl darbdavio nemokėto darbo užmokesčio.

Teismas nurodė, kad atleidimas iš darbo DK 127 str. 1 d. pagrindu gali būti pripažįstamas neteisėtu tik tuo atveju, jeigu įrodomas neleistinas darbdavio poveikis darbuotojui, paskatinęs pastarąjį parašyti pareiškimą atleisti iš darbo. Įvertinę byloje esančius įrodymus teismai pagrįstai sprendė, kad ieškovės pareiškime išdėstyta valia nutraukti darbo sutartį susiformavo ne laisvai, o esant darbdavio įtakai, nes: pareiškimas atleisti iš darbo buvo iš anksto parengtas, atspausdintas darbdavio; buvo iš anksto parengtas ir anspaudu patvirtintas įsakymas dėl atleidimo iš darbo DK 127 str. 1 d. pagrindu, įrašas darbo sutartyje dėl sutarties nutraukimo; atleidimo procedūros vyko įmonėje ne įprasta tvarka; ieškovė prieš tai prašė darbdavį išmokėti darbo užmokesčio įsiskolinimą, pateikusi pareiškimą darbdaviui dėl darbo sutarties vykdymo sustabdymo DK 123-1 str. pagrindu; ieškovė augina nepilnametį vaiką, prižiūri nedarbingą motiną, todėl yra akivaizdžiai didesnis nuolatinių lėšų poreikis. Kadangi ieškovės kaltės dėl neatsiskaitymo laiku nenustatyta, atsakovui turi būti taikomi įstatyme nurodyti neatsiskaitymo padariniai – vidutinio darbo užmokesčio mokėjimas už uždelsimo laiką.


Ginčų Sprendimas
(8-622) 14507
Call Now Button