Centralizuotas šildymas

DNSB prašė pripažinti, kad atsakovė neteisėtai atjungė patalpų šildymo sistemą nuo centrinės šildymo sistemos ir įpareigoti atsakovę per jos prisijungti.

Teismas nurodė, jog ieškinio reikalavimas pripažinti, kad atsakovė neteisėtai atjungė jai priklausančių patalpų šildymo sistemą nuo daugiabučio namo centrinės šildymo sistemos, nėra atsakovei nukreiptas reikalavimas, kurio tenkinimas reikštų materialinių teisinių padarinių ieškovei atsiradimą, todėl teismai neturėjo dėl jo tenkinimo ar atmetimo nuspręsti teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje. Toks reikalavimas yra susijęs su faktinių aplinkybių teisiniu kvalifikavimu ir turėjo būti vertinamas kaip antrojo ieškiniu pareikšto reikalavimo (įpareigoti atsakovę prijungti patalpas prie centrinės šildymo sistemos) faktinis pagrindas, tačiau negalėjo būti savarankiškas ieškinio dalykas, todėl ši civilinės bylos dalis nutrauktina kaip nenagrinėtina teisme (CPK 293 str. 1 d. 1 p.). Be to, ieškovė nėra subjektas, galintis ginti viešąjį interesą, ir ji neįrodė savo atstovaujamų subjektų materialiojo teisinio suinteresuotumo reikšti reikalavimą įpareigoti atsakovę prijungti jai priklausančias patalpas prie centrinės šildymo sistemos, o materialiojo suinteresuotumo neturėjimas per se sudaro pagrindą atmesti ieškinį. Ieškovė nepateikė įrodymų, jog reikalavimo patenkinimas lemtų daugiabučio gyvenamojo namo savininkų išlaidų už namui tiekiamą šilumos energiją sumažėjimą ar kitokių materialiųjų teisinių padarinių atsiradimą, juo labiau, kad reikalavimo teisės subjektai dėl išlaidų, šilumos tiekėjui netinkamai paskirsčius sunaudotą šilumą, atlyginimo galėtų būti tik patys šias išlaidas patyrę asmenys, o ne Bendrija.

Ieškovė DNSB vienu iš pareikštų ieškinio reikalavimų prašė pripažinti, kad atsakovė neteisėtai atjungė jai priklausančių patalpų šildymo sistemą nuo daugiabučio namo centrinės šildymo sistemos. Pirmosios instancijos teismas šį ieškovės reikalavimą atmetė, o apeliacinės instancijos teismas, pakeisdamas pirmosios instancijos teismo sprendimą, jį tenkino iš dalies, pripažindamas, kad atsakovei nuosavybės teise priklausančių patalpų šilumos vartojimo įrenginių atjungimo nuo daugiabučio namo centrinės šildymo sistemos procedūra nėra baigta teisės aktų nustatyta tvarka.

Pripažinimu, kad atsakovė neteisėtai atjungė jai priklausančių patalpų šildymo sistemą nuo daugiabučio namo centrinės šildymo sistemos, asmuo siekia, kad faktinio pobūdžio aplinkybės – patalpų atjungimas nuo daugiabučio namo centrinės šildymo sistemos – teisiškai būtų kvalifikuotos tam tikru būdu, kurį nurodė ieškovė. Kadangi toks ieškinio dalykas nėra atsakovei nukreiptas reikalavimas, kurio tenkinimas šioje byloje reikštų materialinių teisinių padarinių ieškovei atsiradimą, teismai neturėjo dėl jo tenkinimo ar atmetimo nuspręsti teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje. Pažymėtina, kad toks reikalavimas yra susijęs su faktinių aplinkybių teisiniu kvalifikavimu, kurį teismas atlieka nagrinėdamas bylas, ir nagrinėjamos bylos kontekste turėjo būti vertinamas kaip antrojo ieškiniu pareikšto reikalavimo (įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius prijungti jai priklausančias patalpas prie centrinės šildymo sistemos) faktinis pagrindas.

Vertinant, kad ieškiniu pareikšto reikalavimo patenkinimu siekiama sukelti padarinius ateityje galimai pareikštinam ieškiniui dėl žalos (nuostolių) atlyginimo, pažymėtina, jog ieškinio reikalavimo pripažinti, kad atsakovė neteisėtai atjungė jai priklausančių patalpų šildymo sistemą nuo centrinės šildymo sistemos, patenkinimas nagrinėjamoje byloje reikštų prejudicinio fakto (neteisėtų veiksmų) kitai civilinei bylai dėl žalos (nuostolių) atlyginimo nustatymą, o tai yra civiliniai procesiniai, o ne materialieji padariniai.