Dovanojimo sutarties negaliojimas

(8-622) 14507

Gediminas Pocius


Teismas išnagrinėjo civilinę bylą dėl žemės sklypo ir pastatų dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia, nekilnojamojo turto teisinės registracijos panaikinimo bei restitucijos taikymo.

Ginčas kilo dėl dovanojimo sutarties, teigiant, kad ji buvo sudaryta suklydimo ir apgaulės įtakoje, pripažinimo negaliojančia bei dovanojimo panaikinimo dėl veiksmų, griežtai smerktinų geros moralės požiūriu. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti negaliojančia notarės patvirtintą žemės sklypo bei pastatų dovanojimo su uzufruktu sutartį, notarinio registro Nr. 1, pagal kurią ieškovė padovanojo atsakovei nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą , gyvenamąjį namą, kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius, viralinę, ūkio pastatą, pastatą tvartą, kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius (šulinys, lauko tualetas). Ieškovė prašė panaikinti minėto turto teisinę registraciją atsakovės vardu ir taikyti restituciją, t. y. grąžinti nekilnojamąjį turtą ieškovei, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Bylos medžiaga nustatyta, jog ieškovė siekia pripažinti negaliojančia nekilnojamojo turto dovanojimo su uzufruktu sutartį, nurodydama, kad sudaryta sutartis neatitiko tikrosios šalių valios, joje neatsispindi apdovanotosios įsipareigojimas rūpintis ieškove, todėl sutartis naikintina remiantis Civilinio kodekso (CK) 1.90 straipsniu (dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu), CK 1.91 straipsniu (dėl apgaulės sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu) ir CK 6.472 straipsnio 1 dalimi (dovanojimo panaikinimas kai apdovanotasis atlieka prieš dovanotoją veiksmus, griežtai smerktinus geros moralės požiūriu).

Teismas pažymėjo, kad sandoriai – tai sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato: sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 str. 1 d.). Valios išreiškimas yra vienas svarbiausių kiekvieno sandorio elementų. Dovanojimo sutartis yra valios aktas, kuriuo šio sandorio šalys sąmoningai siekia tam tikro tikslo – dovanotojas nori neatlygintinai perduoti turtą kito asmens nuosavybėn, o apdovanotasis nori jį neatlygintinai gauti. Pažymėtina, kad sudarytas sandoris teismo tvarka gali būti pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį tik nustačius, kad sandorį sudariusi šalis suklydo iš esmės (CK 1.90 str.).

Teismas savo sprendimu ieškinį atmetė.


Ginčų sprendimas
(8-622) 14507
Call Now Button