DĖL IMPORTO MUITŲ

NUTARIMAS

DĖL IMPORTO MUITŲ TAIKYMO SUSTABDYMO, ESANT EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI

2020 m. kovo 25 d. Nr. 269

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 5 straipsniu, 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 76 straipsniu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

  1. Laikinai, iki bus priimtas Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 76 straipsnyje nurodytas Europos Komisijos sprendimas, sustabdyti importo muitų taikymą prekėms, įvežamoms Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 74 straipsnyje nurodytais tikslais ir sąlygomis.
  2. Nereikalauti garantijos, kuria užtikrinamas muitų sumokėjimas, išleidžiant į laisvą apyvartą šio nutarimo 1 punkte nurodytas prekes, iki bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija.
  3. Šis nutarimas taip pat taikomas šio nutarimo 1 punkte nurodytoms prekėms, kurios buvo išleistos į laisvą apyvartą po valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“.

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                                    SAULIUS SKVERNELIS

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      VILIUS ŠAPOKA

______________

Call Now Button