DĖL KONSULTACIJŲ PACIENTAMS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS–

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

SPRENDIMAS

DĖL GYDYTOJŲ KONSULTACINĖS LINIJOS, SKIRTOS COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) SERGANTIEMS PACIENTAMS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS, ORGANIZAVIMO

2020 m. kovo 24 d. Nr. V-513

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsniu, 15 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.4.1 papunktį ir siekdamas tinkamai pagalbai organizuoti Lietuvos Respublikos gyventojams, nusprendžiu:

 1. Įpareigoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų – rezidentūros bazių (nepriklausomai nuo jų pavaldumo) vadovus:

1.1. suteikti reikiamus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius gydytojų konsultacinės linijos, skirtos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams, darbui užtikrini 1808 telefono linijoje;

1.2. atsižvelgus į VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties pateiktą poreikį, atšaukti reikiamą kiekį gydytojų ir gydytojų rezidentų iš jų darbo ir studijų vietų ir šių asmens sveikatos priežiūros specialistų vardinius sąrašus nedelsiant perduoti VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vadovui;

 1. Įpareigoti VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vadovą 1808 telefono linijoje organizuoti gydytojų konsultacinę liniją, skirtą COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams, ir užtikrinti, kad darbas būtų organizuotas vadovaujantis šio sprendimo priedu (pridedama).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS – VALSTYBĖS LYGIO

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS                  AURELIJUS VERYGA

______________

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

– valstybės lygio ekstremaliosios situacijos

valstybės operacijų vadovo

2020 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. V-513

priedas

Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu gydytojų konsultacinės linijos, skirtos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – COVID-19 liga) sergantiems pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams, (toliau – gydytojų konsultacinė linija) darbas privalo būti organizuojamas užtikrinant, kad:

 1. Būtų vykdomas pacientų, kuriems įtariama arba patvirtinta COVID 19 infekcija, rūšiavimas pagal šiuos prioritetus:

1.1. nustatyti pacientus, kuriems iš karto turi būti iškviečiama greitoji medicinos pagalba (toliau – GMP), t. y. sergantys COVID-19 liga ar kita ūmia patologija;

1.2. nustatyti pacientus, kurie turi tęsti gydymą izoliacijoje (karantine) ne gydymo įstaigoje.

 1. Konsultaciją vykdytų įvairių rezidentūros pakopų gydytojai rezidentai, o gydytojų konsultacinės linijos pamainai vadovautų gydytojas specialistas.
 2. Po gydytojų konsultacinės linijos specialisto konsultacijos į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią gydymo įstaigą nedelsiant GMP turėtų būti vežami:

3.1. pacientai, kuriems yra įtariama vidutinio sunkumo, sunki ar kritiškai sunki COVID-19 liga;

3.2. pacientai, kuriems yra įtariama lengva COVID-19 ligos forma, bet yra rizikos veiksnių;

3.3. pacientai, kuriems įtariama kita patologija (ne COVID-19 liga), reikalaujanti neatidėliotinos pagalbos stacionare.

 1. Konsultacija vyktų šia eiga:

4.1. pacientui paskambinus Bendrojo pagalbos centro telefono numeriu 1808, konsultantas pagal poreikį nukreipia jį gydytojo konsultacijos ir nurodo konsultacijos laiką;

4.2. konsultuojantis gydytojas nurodytu laiku skambina pacientui;

4.3. konsultuojantis gydytojas užduoda klausimus, kurie leidžia atskirti sveikatos būkles, kurioms esant pacientas turi būti nedelsiant GMP vežamas į gydymo įstaigą, nepriklausomai nuo to, ar pacientui yra diagnozuota COVID-19 liga. Jeigu nustatomas toks poreikis, iš karto jungiamasi su GMP ir tolesnį pokalbį su pacientu perima GMP;

4.4. jeigu tokių sveikatos būklių nenustatoma, išsiaiškinama apie COVID-19 ligos riziką ir užduodami klausimai, leidžiantys nustatyti sveikatos būklės sunkumą;

4.5. jeigu yra įtariamas nors vienas sveikatos būklės sunkumo kriterijus, iš karto jungiamasi su GMP ir tolesnį pokalbį su pacientu perima GMP (pacientas turi būti transportuojamas į gydymo įstaigą);

4.6. jeigu nėra sunkios ar vidutinės COVID ligos požymių įtarimo ir yra tik lengvos eigos požymiai, išsiaiškinama apie rizikos veiksnius sunkiai COVID-19 infekcijai išsivystyti;

4.7. jeigu nustatomas nors vienas rizikos veiksnys, iš karto jungiamasi su GMP ir tolesnį pokalbį su pacientu perima GMP (pacientas turi būti transportuojamas į gydymo įstaigą);

4.8. jeigu COVID-19 ligos rizikos veiksnių nėra, ligos eiga lengva, pacientui suteikiama informacija apie tai, kaip jis turi būti pasirengęs ir bus nugabentas į gydymo įstaigą, skirtą lengvos eigos COVID-19 liga sergantiems pacientams gydyti.

 1. Klausimai dėl infekcijos tyrimų atsakymų, kai ėminiai buvo paimti savivaldybių mobiliuose punktuose, perduodami Bendrojo pagalbos centro telefono numeriu 1808 konsultantui (skambutis peradresuojamas).
 2. Kriterijai, pagal kuriuos turi būti nustatomas paciento sveikatos būklės sunkumo laipsnis (užduodami atitinkami klausimai):

6.1. sutrikusi sąmonė;

6.2. dusulys, atsiradęs ramybėje ar minimalaus fizinio krūvio metu;

6.3. negalėjimas užbaigti sakinio neatsikvėpus;

6.4. nuolatinis švokštimas;

6.5. lūpų arba nago guolių mėlynavimas arba išblyškimas;

6.6. papilkėjusi, šalta, drėgna arba marmurinė oda (pacientas išpiltas šalto prakaito);

6.7. alpimas arba jausmas, kad tuoj nualps;

6.8. galvos svaigimas atsistojant;

6.9. mieguistumas arba sulėtėjusi reakcija;

6.10. karščiavimas ≥ 38° C.

 1. Esant nors vienam iš 6 punkte nurodytų sveikatos būklės sunkumo kriterijų, nepriklausomai nuo to, ar yra įtariama COVID liga, ar ne, pacientui pagalbą teikia GMP.
 2. Rizikos veiksniai, kuriems esant net ir lengvos sveikatos būklės pacientai turi būti GMP vežami į ligoninę:

8.1. pacientas yra 60 m. amžius ir vyresnis;

8.2. serga:

8.2.1. lėtine obstrukcine plaučių liga ar astma;

8.2.2. lėtine inkstų liga (diagnozuotas inkstų nepakankamumas, atliekama dializė);

8.2.3. širdies funkcijos nepakankamumu;

8.2.4. širdies vainikinių kraujagyslių liga (krūtinės angina, persirgo miokardo infarktu);

8.2.5. hipertenzine (širdies ar inkstų) liga;

8.2.6. kepenų ciroze;

8.2.7. cukriniu diabetu;

8.2.8. ŽIV;

8.3. persirgo galvos smegenų insultu;

8.4. yra imunosupresinė būklė dėl onkologinės ligos, leukemijos, limfomos, po chemoterapijos, yra transplantato recipientas ir pan.;

8.5. surūko ≥ 10 cigarečių per parą.

 1. Sveikatos būklės, nesusijusios su COVID 19 liga ir kurioms esant pacientai turi būti GMP vežami į ligoninę:

9.1. meninginiai simptomai;

9.2. neurologiniai židininiai žievės pažeidimo požymiai;

9.3. ūmus galvos skausmas dėl hemoraginio insulto;

9.4. insultas;

9.5. toksinio šoko požymiai;

9.6. ūminis krūtinės skausmas;

9.7. ūmus pilvas;

9.8. pielonefritas;

9.9. kraujavimas iš virškinamojo trakto;

9.10. ūmus glaukomos priepuolis.

 1. Kriterijai, pagal kuriuos turi būti nustatoma, ar yra 9 punkte nurodytos sveikatos būklės (užduodami atitinkami klausimai):

10.1. meninginiai simptomai (turi būti vertinami, jeigu pacientas skundžiasi karščiavimu, vėmimu, galvos skausmu):

10.1.1. kaklo rigidiškumas arba negalima pritraukti smakro prie krūtinės;

10.1.2. stiprus akių skausmas arba distresas būnant šviesoje;

10.1.3. stiprus galvos skausmas (nesumažėja pavartojus analgetikų);

10.1.4. naujai pasireiškęs sumišimas, dezorientacija arba padidėjęs mieguistumas;

10.1.5. raudonas bėrimas su viršūnėle centre (petechinis bėrimas) arba bėrimas panašus į nubrozdinimą (hemoraginis bėrimas), kuris, paspaudus, patempus odą, neišnyksta;

10.2. neurologiniai židininiai žievės pažeidimo požymiai (turi būti vertinami, jeigu pacientas skundžiasi karščiavimu, vėmimu, galvos skausmu):

10.2.1. sumišimas ar dezorientacija (pacientas nesiorientuoja laike, vietoje ar savyje);

10.2.2. sutrikęs regėjimas (neaiškus, pablogėjęs matymas, dvejinimasis akyse);

10.2.3. kūno sričių ar galūnių aptirpimas;

10.2.4. raumenų silpnumas arba negalėjimas pajudinti rankos(-ų) ar kojos(-ų);

10.2.5. negalėjimas susikaupti;

10.2.6. tapo sunku kalbėti, skaityti arba rašyti;

10.2.7. traukuliai;

10.3. ūmus galvos skausmas – staiga atsiradęs galvos skausmas, kuris smogė kaip žaibas arba apibūdinamas kaip blogiausias kada nors patirtas, tarsi kažkas būtų „plyšę, sprogę galvos viduje“;

10.4. insultas:

10.4.1. sumišimas, pasikeitusi sąmonės būklė arba dezorientacija (nesiorientuoja laike, vietoje arba savyje);

10.4.2. regos praradimas, susilpnėjusi rega, dvejinimasis akyse;

10.4.3. kūno sričių ar galūnių aptirpimas;

10.4.4. raumenų silpnumas;

10.4.5. negalėjimas susikaupti;

10.4.6. tapo sunku kalbėti;

10.4.7. sunku pajudinti rankas arba koja;

10.5. toksinio šoko požymiai (bus vertinami, jeigu pacientas skųsis karščiavimu):

10.5.1. atsiradusiu skausmingu bėrimu, kuris atrodo kaip sunkus nudegimas saulėje arba nuplikymas;

10.5.2. galvos svaigimo pojūčiu;

10.5.3. jausmu, kad širdis iššoks iš krūtinės;

10.5.4. šaltomis galūnėmis;

10.6. ūminis krūtinės skausmas (bus vertinami, jeigu pacientas skųsis):

10.6.1. spaudimo jausmu, sunkumu arba deginančiu skausmu krūtinėje;

10.6.2. skausmo plitimu į kaklą, apatinį žandikaulį, petį arba ranką;

10.7. ūmus pilvas, pielonefritas (bus vertinama, jeigu pacientas skųsis karščiavimu):

10.7.1. stiprus pilvo skausmas;

10.7.2. pykinimas, vėmimas, viduriavimas;

10.7.3. skausmas nugaros srityje;

10.7.4. dizurija;

10.8. kraujavimas iš virškinamojo trakto (bus vertinama, jeigu pacientas skųsis vėmimu, viduriavimu):

10.8.1. tuštinimasis raudonomis, tamsiai raudonos spalvos arba juodomis deguto pavidalo išmatomis;

10.8.2. vėmimas krauju arba į kavos tirščius panašiu turiniu;

10.9. ūmus glaukomos priepuolis (bus vertinama, jeigu pacientas skųsis galvos skausmu):

10.9.1. akies skausmas, paraudimas ir neryškus vaizdas akyje;

10.9.2. mato ratilus apie šviesos šaltinį;

10.9.3. skausmas kaktoje ir aplink akį.

______________

Call Now Button