DĖL KRAUJO DONORYSTĖS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS –

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

SPRENDIMAS

 

DĖL KRAUJO DONORYSTĖS ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE

2020 m. kovo 24 d. Nr. V-522

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.4 papunkčiu bei įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ 1.9 papunktį nusprendžiu:

  1. Pavesti viešajai įstaigai Nacionaliniam kraujo centrui, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Kraujo centrui ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Kraujo centrui (toliau – kraujo donorystės įstaiga) karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu rinkti donorų kraują ir kraujo komponentus kraujo donorystės įstaigoje ir mobiliuosiuose punktuose viešose vietose bei viešųjų ir privačių juridinių asmenų teritorijoje ir (ar) patalpose, užtikrinant Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų bei rekomendacijų dėl asmenų saugumo karantino laikotarpiu laikymąsi.
  2. Įpareigoti juridinius asmenis, į kuriuos kreipsis kraujo donorystės įstaigos ir kuriuose yra pageidaujančių duoti kraują ir kraujo komponentus asmenų, sudaryti sąlygas jų teritorijoje ir (ar) patalpose rinkti donorų kraują ir kraujo komponentus.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS – VALSTYBĖS LYGIO

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS                  AURELIJUS VERYGA

______________

Call Now Button