DĖL PAGALBOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

DĖL PAGALBOS PRIEMONIŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS, PAVEIKTIEMS KORONOVIRUSO (COVID-19) SUKELTŲ NEIGIAMŲ PASEKMIŲ

2020 m. kovo 26 d. Nr. VA-27

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 ir 110 straipsniais, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. protokoliniu sprendimu Nr. 14 patvirtintu Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID–19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir siekdama valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, paskelbtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, galiojimo laikotarpiu padėti verslui išsaugoti likvidumą,

  1. Nurodau Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį:

1.1. laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. (karantino paskelbimo) iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir dar du mėnesius po ekstremaliosios situacijos pabaigos priimti ir nagrinėti mokesčių mokėtojų, kurie įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) skelbiamą sąrašą „Mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19“, taip pat mokesčių mokėtojų, neįtrauktų į nurodytą sąrašą, tačiau taip pat patyrusių neigiamas pasekmes dėl koronoviruso COVID-19 paplitimo, prašymus sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) ar pakeisti jau sudarytos MPS sąlygas, privalomai neteikiant papildomų dokumentų, nurodytų Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą sudarant mokestinės paskolos sutartį reikalavimų apraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. VA-63 „Dėl Mokestinės paskolos sutarties ir fizinių asmenų anketos formų bei prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašo patvirtinimo“, tačiau taikant pasirinktinę (pagal nusimatytus vertinimo kriterijus) teikiamų prašymų pagrįstumo kontrolę, t. y. pareikalaujant mokesčių mokėtojo pateikti papildomą informaciją / duomenis, kurie pagrindžia prašyme pateiktą informaciją ir patirtą neigiamą poveikį dėl koronaviruso COVID-19 paplitimo;

1.2. laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. (karantino paskelbimo) iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir dar du mėnesius po ekstremaliosios situacijos pabaigos neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų pateiktiems prašymams ir jų pagrindu sudarytoms ar pakeistoms MPS netaikyti palūkanų visam mokestinės nepriemokos atidėjimo / išdėstymo laikotarpiui;

1.3. galiojančioms MPS, kurios sudarytos su mokesčių mokėtojais, kurie įtraukti į VMI prie FM skelbiamą sąrašą „Mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19“, netaikyti palūkanų nuo 2020 m. kovo 16 d. (karantino paskelbimo) iki ekstremalios situacijos pabaigos ir dar du mėnesius po ekstremaliosios situacijos pabaigos.

  1. Nustatau, kad:

2.1. iki tol, kol šalyje bus atšaukta ekstremalioji situacija ir dar du mėnesius po ekstremaliosios situacijos pabaigos, neigiamą poveikį dėl koronaviruso COVID-19 paplitimo patyrusių mokesčių mokėtojų, įtrauktų į šio įsakymo 1 punkte nurodytą sąrašą, nepriemokoms nuo 2020 m. kovo 16 d. (karantino paskelbimo) nauji išieškojimo veiksmai neinicijuojami. Mokesčių mokėtojų, neįtrauktų į nurodytą sąrašą, tačiau taip pat patyrusių neigiamų pasekmių dėl koronoviruso COVID-19 paplitimo, nauji išieškojimo veiksmai neinicijuojami pagal jų atskirą prašymą;

2.2. jei iki 2020 m. kovo 15 d. (karantino paskelbimo) nepriemokų išieškojimo veiksmai jau vykdomi ir mokesčių mokėtojai yra patyrę neigiamų pasekmių dėl koronaviruso COVID-19 paplitimo, mokestinės nepriemokos išieškojimo veiksmai stabdomi pagal atskirą mokesčių mokėtojo prašymą;

2.3. neigiamą poveikį patyrę mokesčių mokėtojai atleidžiami nuo delspinigių, skaičiuojamų už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. (karantino paskelbimo) iki kol šalyje bus atšaukta ekstremalioji situacija ir dar du mėnesius po ekstremaliosios situacijos pabaigos.

VIRŠININKĖ                                                                                                                 EDITA JANUŠIENĖ

______________

Call Now Button