DĖL SVEIKATOS DRAUDIMO

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ PERVEDIMO KARANTINO LAIKOTARPIU

 

2020 m. kovo 24 d. Nr. 1K-89

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų pervedimo teritorinėms ligonių kasoms tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus 2010 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1K-116 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų pervedimo teritorinėms ligonių kasoms tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13 punktą:

  1. Pavedu:

1.1. Teritorinių ligonių kasų direktoriams, VLK Biudžeto skyriui ir VLK Apskaitos skyriui užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nurodytų Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 ir 7 punktuose, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių greitosios medicinos pagalbos paslaugas, teritorinėms ligonių kasoms karantino laikotarpiu ir vieną kalendorinį mėnesį po jo pabaigos pateiktos sąskaitos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus brangiuosius tyrimus ir procedūras, būtų apmokamos skubos tvarka (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos pateikimo dienos).

1.2. Šio įsakymo vykdymo kontrolę VLK Ekonomikos departamento direktoriui.

  1. Skelbiu šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

DIREKTORIUS                                                                                                     GINTARAS KACEVIČIUS

______________