Ginčas dėl žemės sklypo

Byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių savininko teisių gynimą reiškiant negatorinį ieškinį ir nepagrįsto praturtėjimo institutą.

Ieškovas prašė: 1) uždrausti atsakovei bet kokia forma, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai, sudaryti kliūtis patekti ieškovui į žemės sklypą, kartu įpareigojant pašalinti esamas kliūtis – kelio užtvarą; 2) priteisti iš atsakovės nepagrįstai gautas lėšas; 3) priteisti iš atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Ieškovas nurodė, kad jam nuosavybės teise priklauso metalinis garažas, esantis žemės sklype. Šis žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, sklypas nėra išnuomotas. Žemės sklype taip pat stovi metaliniai garažai, priklausantys kitiems asmenims, kurie yra atsakovės nariai. Atsakovė, nesutikdama, kad ieškovas vykdytų veiklą sau priklausančiame metaliniame garaže, savavališkai, neturėdama žemės sklypą patikėjimo teise valdančio trečiojo asmens sutikimo, pastatė šiame žemės sklype automatiškai valdomą kelio užtvarą, užtveriantį kelią patekti į ieškovui priklausantį metalinį garažą. Ieškovas ne kartą reikalavo atsakovę sudaryti galimybę patekti prie jam priklausančio metalinio garažo, tačiau atsakovė atsisako išduoti ieškovui kelio užtvaro nuotolinio valdymo pultelį ar kitą priemonę, kuriuo galėtų jį valdyti.

Savininko daiktinių teisių gynimo būdai įtvirtinti CK 4.95–4.99 straipsniuose. Jeigu savininko teisių pažeidimas nesusijęs su valdymo netekimu, pagal CK 4.98 straipsnyje nustatytą teisinį reguliavimą savininkas gali pažeistas teises ginti reikšdamas negatorinį ieškinį (lot. actio negatoria). Šiuo ieškiniu yra ginamos savininko daiktinės teisės. Asmenų teisės, atsiradusios prievoliniais pagrindais (nuomos, panaudos ar kt.), jeigu jos yra pažeidžiamos, ginamos prievoliniais teisiniais gynimo būdais, o ne reiškiant negatorinį ieškinį. Jeigu yra pareiškiamas negatorinis reikalavimas kartu su kitais reikalavimais dėl kitokiu pagrindu kilusių teisių pažeidimo, tai pagal negatorinio ieškinio sąlygas nagrinėjama reikalavimų dalis, kuri susijusi su statinio savininko teisių gynimu, tačiau neapima gynimo tų teisių, kurias statinio savininkas turi iš prievolinių santykių. Byloje pagal negatorinį ieškinį nesprendžiami klausimai dėl savininko ar kitų asmenų teisių (žemės nuomos, naudojimo, mokesčių už žemę mokėjimo, garažų bendrijos žemės naudojimo, jų įforminimo ir kt.), jeigu tai nesusiję su savininko teisių gynimu ir jeigu nėra pareikštų atitinkamų reikalavimų.

Nagrinėjamu atveju yra pareikštas statinio (metalinio garažo) savininko reikalavimas dėl jo, kaip savininko, teisių pažeidimo, sudarant kliūtis patekti prie jam nuosavybės teise priklausančio garažo, pastatyto ant valstybinės žemės sklypo. Reikalavimų dėl šio savininko ar garažų bendrijos valstybinės žemės sklypo naudojimo, šio naudojimo įforminimo, žemės sklypo paėmimo ar kitokių, susijusių su žemės sklypo naudojimo teisėtumu, nagrinėjamoje byloje nėra pareikšta. Valstybinės žemės sklypo patikėtinė Nacionalinė žemės tarnyba, byloje dalyvaujanti trečiuoju asmeniu, taip pat jokių reikalavimų nei ieškovui, kaip garažo savininkui, nei atsakovei garažų bendrijai taip pat nėra pareiškusi. Dėl šios priežasties kasacinio skundo argumentai dėl teisinių valstybinės žemės sklypo naudojimo aplinkybių šiai bylai reikšmingi tiek, kiek jie pagrindžia ieškovo, kaip statinio savininko, žemės naudojimą.