Iškeldinimas iš buto

Civilinėje byloje sprendžiama dėl teisės pareikšti ieškinį, ieškinio senaties ir iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų.

Ieškovė prašė iškeldinti atsakovą iš buto su visais jam priklausančiais daiktais, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

Ieškovė nurodė, jog savivaldybės administracijos direktorius įsakymu atkūrė trečiajam asmeniui nuosavybės teisę į ginčo butą. Ieškovė ir trečiasis asmuo, įgyvendindami Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 20 straipsnio 2 ir 3 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.579 straipsnį, sudarė savininkui grąžinto gyvenamojo namo, jo dalies, buto nuomos sutartį, pagal kurią trečiasis asmuo išnuomojo ieškovei ginčo butą.

Kasacinis teismas, aiškindamas nurodytas teisės normas, yra konstatavęs, kad valstybė, vykdydama nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą – gyvenamuosius namus, jų dalis ar butus – grąžinimą, įsipareigojo šio turto savininkams per savivaldybių vykdomąsias institucijas perduoti nuomininkų patuštintas gyvenamąsias ir kitas patalpas Kompensacijų įstatymo 9 straipsnio 12 dalyje ir savininkams išduotoje valstybės garantijoje nustatytu terminu, o, nuomininkams nepatuštinus grąžintų patalpų per Kompensacijų įstatyme nustatytus terminus, iškeldinti juos CK 6.613 straipsnio pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-480/2012). Be to, kasacinio teismo praktikoje jau buvo svarstytas savivaldybės teisės reikšti ieškinį dėl asmenų, bute apsigyvenusių po jo nuomininkės mirties, iškeldinimo, kai butas turi būti perduotos savininkui, klausimas ir konstatuota, kad, kol butas negrąžintas jo tikriesiems savininkams, jis yra savivaldybės žinioje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2004).

Taigi, savivaldybė, kaip valstybės garantiją savininkui vykdanti institucija, privalo užtikrinti, kad savininkui būtų perduotos atlaisvintos patalpos ir šis galėtų visapusiškai įgyvendinti savo nuosavybės teisę į tas patalpas. Kaip jau minėta, valstybės garantija savininkui Kompensacijų įstatymo 9 straipsnio 13 dalies prasme laikoma įvykdyta nuo patalpų perdavimo savininkui ir perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.

Kol ginčo butas nėra perduotas savininkui (trečiajam asmeniui), valstybės garantija šiam nėra įvykdyta, o savivaldybė (ieškovė), kaip valstybės garantiją savininkui vykdanti institucija, turi pareigą ir materialųjį teisinį suinteresuotumą, kad ji (garantija) būtų įvykdyta. Dėl to darytina išvada, kad savivaldybė, siekdama užtikrinti valstybės garantijos trečiajam asmeniui įvykdymą, turi teisę reikšti ieškinį dėl atsakovo iškeldinimo.