Išlaikymo vaikams dydžio pakeitimas

Civilinė byla dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo.

Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pakeisti Kretingos rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 31 d. sprendimu priteisto išlaikymo iš atsakovo nepilnametėms dukroms E. K. ir E. K. dydį, priteisiant iš atsakovo E. K. išlaikymą nepilnametėms dukroms E. K. ir E. K. mokamą periodinėmis išmokomis po 250,00 Eur kiekvienai kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos iki jų pilnametystės, šias sumas kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, o išlaikymui skirtų piniginių lėšų tvarkytoja, uzufrukto teise paskirti vaikų motiną – N. K.; sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis vykdyti skubiai; priteisti iš atsakovo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

Nurodė, kad ieškovės materialinė padėtis yra sunki, kadangi pajamas gauna iš samdomo darbo ir siekia apie 700 Eur per mėnesį, nekilnojamojo turto neturi, yra našlaitė, todėl neturi galimybės remtis tėvų pagalba. Papildomai namuose užsiima rankdarbių gamyba, taip prisidurdama prie savo pajamų. Dukterų poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui, atsižvelgiant į jų amžių (einančios 13 ir 14 metus paauglės), prasidėjusį brendimą yra tikrai gan dideli, o atsakovo teikiamas išlaikymo dydis yra tik po 115,84 Eur per mėnesį kiekvienam vaikui ir kt.

Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 straipsnio 1 dalis). Vaikų išlaikymas (išlaikymo teikimo tvarka, forma ir dydis) pirmiausia yra tėvų susitarimo reikalas (CK 3.192 straipsnio 1 dalis, 3.193 straipsnis). Tėvams nesusitarus dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo ar nevykdant pareigos išlaikyti savo vaiką, yra galimas teisminės valdžios įsikišimas į šią tėvų ir vaikų turtinių teisinių santykių sritį, t. y. teismas gali priteisti nepilnamečiams vaikams išlaikymą (CK 3.194 straipsnis).

CK 3.201 straipsnis reglamentuoja išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo klausimus. Šio straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Pagal aptariamo straipsnio antrąją dalį priteisto išlaikymo dydis gali būti padidintas atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms (vaiko liga, sužalojimas, slaugymas ar nuolatinė priežiūra).

Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad pagal CK 3.201 straipsnio nuostatas pagrindas pakeisti išlaikymo dydį yra iš esmės pasikeitusi šalių turtinė padėtis, taip pat pasikeitę vaiko poreikiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2008; 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-24/2013). Tai turi būti esminis pokytis per laikotarpį nuo teismo sprendimo, kuriuo priteistas išlaikymas, priėmimo iki kreipimosi į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-24/2013).

Sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą turi būti laikomasi vieno pagrindinių šeimos teisinių santykių reglamentavimo principų – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo (CK 3.3 straipsnio 1 dalis).

Nepriklausomai nuo to, ar išlaikymo dydis buvo vienašališkai nustatytas teismo ar šalių susitarimu, patvirtintu teismo sprendimu (CK 3.53 straipsnio 3, 4 dalys), visais atvejais teigtina, jog teismo sprendimu nustatytas išlaikymo dydis atitiko tuo metu buvusią to iš tėvų, kuris teismo sprendimu įpareigotas teikti išlaikymą, turtinių galimybių ir vaiko (vaikų), kuriam priteistas išlaikymas, poreikių pusiausvyrą, užtikrino galimybę patenkinti būtinus ar bent minimalius vaiko raidos poreikius.

Ieškovė būtinumu didinti išlaikymą nepilnamečiams vaikams grindžia padidėjusiais vaikų poreikiais, teigia, kad didesnių išlaidų reikalinga vaikų maitinimuisi, sveikatai, aprangai, mokslams, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui ir kt. Nagrinėjamu atveju išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydis nustatytas 2008 m. gruodžio 31 d., t.y. prieš beveik 12 metų, šiuo metu vaikai yra 13 ir 14 metų amžiaus. Aplinkybė, kad su vaiko amžiumi auga ir vaiko poreikiai, yra visiems žinoma aplinkybė, nes išauga ne tik vaiko poreikiai maistui, bet ir reikalavimai aprangai, išlaidos transportui, ryšiams, lavinimuisi, poilsiui ir laisvalaikiui, socialiniams ryšiams. Šalių dukros lanko mokyklą. Vaikai turi regos sutrikimų, reikalingi akiniai. Taip pat yra nustatytas netaisyklingas dantų sąkandis, būtinos ortodonto paslaugos. Visos šios aplinkybės laikytinos vaikų poreikių padidėjimu. Atsakovas iš esmės sutiko, jog dukrų poreikiai yra padidėję, lyginant juos su poreikiais, buvusiais 2008 m. gruodžio 31 d. Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimo priėmimo metu.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra pagrindas padidinti iš atsakovo vaikams priteistą išlaikymą.

Pažymėtina, kad, nustačius pagrindą pakeisti nepilnamečiam vaikui priteisto išlaikymo dydį, turi būti sprendžiama dėl paties išlaikymo dydžio, o tas turi būti daroma taikant įstatyme įtvirtintus kriterijus, inter alia (be kita ko), atsižvelgiant į tėvų turtinę padėtį ir atitinkamai jų galimybes teikti išlaikymą, būtiną vaiko poreikiams tenkinti (CK 3.192 straipsnio 2–3 dalys). Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas negali priteisti vaikui išlaikyti daugiau, negu objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis, todėl kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo ar jo dydžio pakeitimo teismas privalo nustatyti tėvų turtinę padėtį, t. y. visas jų gaunamas pajamas, turtą, būtinas išlaidas ir vaiko poreikius (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-294/2010). Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad tėvų turtinės padėties kriterijus yra reikšmingas, bet ne lemiantis, sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio, dėl kurio spręstina kiekvienu atveju individualiai įvertinant reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2013).

PRADŽIA

Call Now Button