Išlaikymo vaikui dydžio sumažinimas

(8-622) 14507

Gediminas Pocius


Teisinis ginčas dėl nepilnamečiui vaikui priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo bei įpareigojimo teikti panaudotų lėšų ataskaitas.

Ieškovas prašė sumažinti teismo sprendimu nepilnamečiams vaikams priteisto išlaikymo dydį.

Teismas nurodė, jog spręsdamas, ar yra pagrindas pakeisti priteistą išlaikymo dydį, teismas turi įvertinti: 1) aplinkybes, susijusias su tėvų turtinės padėties esminiu pasikeitimu (pvz., vienas iš tėvų prarado darbingumą ir dėl to gerokai sumažėjo jo nuolatinės pajamos arba pakeitė darbą ir gauna gerokai didesnes pajamas; pablogėjus sveikatos būklei, jei toks pablogėjimas yra nuolatinio pobūdžio, padidėjo išlaidos sveikatos priežiūrai; gavo palikimą arba laimėjo didelę pinigų sumą loterijoje; atsirado kitų pagal įstatymą išlaikytinų asmenų ir kt.); 2) aplinkybes, susijusias su vaiko poreikių pasikeitimu – padidėjimu (pvz., dėl vaiko ligos atsirado papildomų sveikatos priežiūros išlaidų) ar sumažėjimu (vaikas nebelanko papildomo ugdymo užsiėmimų, pasveiko po ligos).

Nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė esminio savo pajamų sumažėjimo, nes kredito įmokų mokėjimas nereiškia turtinės padėties pablogėjimo, kadangi asmuo, sudaręs kredito sutartį, nors ir patiria tam tikrų išlaidų, tačiau kartu gerina savo turtinę padėtį – pasinaudodamas gautu kreditu gausina turimą turtą. Be to, ieškovas, nutraukdamas santuoką bendru sutuoktinių sutikimu, pats geranoriškai prisiėmė tokio dydžio išlaikymo prievolę, taigi jis įvertino savo turtinę padėtį kaip pakankamą tokio dydžio prievolei vykdyti.

Teismo praktikoje pripažįstama, kad pagrindas pakeisti išlaikymo dydį konstatuojamas nustačius konkrečias faktines aplinkybes, t. y. esminius skolininko turtinės padėties pasikeitimus arba vaiko poreikių pasikeitimą; išlaikymą teikiančio tėvo turtinės padėties nežymus pasikeitimas nėra pagrindas keisti išlaikymo dydį; sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą turi būti laikomasi vieno iš pagrindinių šeimos teisinių santykių reglamentavimo principų – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo.

Atkreiptas dėmesys į tai, kad visų pirma teismas turi nustatyti, kokiu pagrindu reiškiamas reikalavimas dėl išlaikymo dydžio pakeitimo ir, ištyręs bei įvertinęs pateiktus įrodymus, konstatuoti, ar šis pagrindas egzistuoja, ar jis yra įrodytas; tik tada, atsižvelgdamas į įstatyme įtvirtintus kriterijus ir suformuotą tokios kategorijos bylose teismų praktiką, spręsti, koks išlaikymo dydis turėtų būti priteisiamas.


Ginčų Sprendimas

(8-622) 14507

Gediminas Pocius

Call Now Button