Nuosavybės teisė

Civilinė byla pagal dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą bei dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir registracijos įrašo panaikinimo.

Civilinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių nuosavybės teisių įgijimo pagrindus, aiškinimo ir taikymo.

Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) pripažinti negaliojančia atsakovų deklaraciją apie automobilių stovėjimo aikštelės, statybos užbaigimą; 2) pripažinti negaliojančia dalies automobilių stovėjimo aikštelės dovanojimo sutartį, taikyti restituciją ir minėtą aikštelę grąžinti ieškovei; 3) panaikinti įrašą Nekilnojamojo turto registre, kad minėta 1/4 dalis automobilių stovėjimo aikštelės nuosavybės teise priklauso atsakovams; 4) priteisti iš atsakovų solidariai bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Konstitucijoje įtvirtinta teisė įgyti nuosavybę bei garantuota šios teisės apsauga. Pagal Konstituciją nuosavybės teisės įgijimo būdai gali būti įvairūs, tačiau jie negali prieštarauti iš Konstitucijos kylantiems reikalavimams, inter alia (be kita ko) teisėtumo, sąžiningumo principams (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. kovo 14 d. nutarimas).

Konkretūs nuosavybės teisės įgijimo pagrindai nurodyti CK 4.47 straipsnyje: nuosavybės teisė gali būti įgyjama pagal sandorius (nurodyto straipsnio 1 punktas), paveldint (2 punktas), pagaminant naują daiktą (4 punktas), kitais šiame straipsnyje ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Visi šiame straipsnyje nurodyti pagrindai yra savarankiški ir kiekvienas jų atskirai pakankamas nuosavybės teisei įgyti.

Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovai, užpildydami deklaraciją apie automobilių stovėjimo aikštelės statybos darbų užbaigimą, pateikdami ją registruoti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai bei pateikdami Nekilnojamojo turto registrui kaip dokumentą, patvirtinantį nuosavybės teisės įgijimą, viešai deklaravo, kad nuosavybės teisė atsirado CK 4.47 straipsnio 4  punkto pagrindu, t. y. nuosavybės teisė įgyta sukūrus naują daiktą. Kitaip tariant, atsakovai iki ginčo su ieškove kilimo nuosekliai teigė, kad aikštelę pastatė būtent jie.

Taigi šioje byloje turi būti nustatytos tokios teisiškai reikšmingos aplinkybės: ar atsakovai statybos būdu sukūrė naują daiktą; ar ginčo objektas atitinka priklausiniui keliamus kriterijus; ar negyvenamųjų patalpų įsigijimo sandoriu buvo perleista ir automobilių stovėjimo aikštelė; ar perleidimo metu šis objektas buvo nebaigtas statyti ir po įsigijimo naujasis savininkas atliko statybos darbus, reikalingus statybai užbaigti, o ne tik atliko baigto statyti objekto kadastrinius matavimus ir teisinę registraciją.