Prievolės dalyko įmanomumas

Vienas iš esminių reikalavimų, kad galiotų prievolė, yra įmanomumas – galimybė ją įvykdyti. Prievolės dalyko įmanomumas suprantamas kaip galimybė įvykdyti prievolę. Daikto pirkimo-pardavimo atveju turi būti galimybė pardavėjui daiktą parduoti – įsipareigoti jį perduoti pirkėjui nuosavybės teise už atlyginimą pinigais ir pirkėjo galimybė jį įgyti nuosavybės teise už atlyginimą pinigais. Pirkimo-pardavimo sutarties dalyko įmanomumas suprantamas kaip fizinės ir teisinės aplinkybės. Fizinis įmanomumas apibūdinamas faktine padėtimi, kuri nekliudo įvykdyti, o teisinis – tokia teisine padėtimi, kad nebūtų kliūčių (ribojimų, draudimų ar kitokių suvaržymų) įvykdyti. Prievolės galiojimui, t. y. nuspręsti, ar ji yra absoliučiai negaliojanti – niekinė, ar santykiškai negaliojanti – nuginčijama, turi reikšmės neįmanomumo pobūdis. Pagal tai neįmanomumas gali būti absoliutus (visiškas) ir santykinis (c.b. Nr. 3K-7-540/2009).

(8-622) 14507 :: PRADŽIA

Call Now Button