Skolos ir palūkanų priteisimas

Advokatas Klaipėdoje
(8-622) 14507
Gediminas Pocius

Civilinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių sutartinę civilinę atsakomybę.

Ieškovė prašė teismo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės skolos ir metinių procesinių palūkanų nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Šalys sudarė sutartį dėl atsiskaitymo kortelių, su kuriomis atsakovė galėjo atsiskaityti už degalus, automobilių plovyklos paslaugas ir kt. Atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už visas prekes, paslaugas ar sandorius, įgytus panaudojus korteles. Atsiskaitymas už ieškovės ar jos partnerių suteiktas prekes ir paslaugas vykdavo Sutartyje nurodyta tvarka: ieškovė pateikdavo PVM sąskaitą faktūrą už kalendorinį mėnesį, o atsakovė per 15 kalendorinių dienų turėdavo ją apmokėti. Nuo 2014 m. liepos iki 2014 m. spalio atsakovė įsigijo prekių ir paslaugų, tačiau apmokėjo tik dalį sumos ir liko skolinga ieškovei.

Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti, o kitai šaliai kyla atitinkama pareiga atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal atsiradimo pagrindus skiriamos dvi civilinės atsakomybės rūšys – sutartinė ir deliktinė. Sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis – ji įvykdoma tik iš dalies, praleidžiamas jos įvykdymo terminas ar pažeidžiamos kitos sutarties įvykdymo sąlygos. Tokiu atveju asmuo, nesilaikęs savo sutartinių įsipareigojimų, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius.

Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y. tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis sutartinės atsakomybės pagrindas – neteisėtai veikianti šalis privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Taigi sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1, 2 dalys). Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys, be kita ko, privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai.

Sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas, kaip sutartinės atsakomybės sąlyga, nėra preziumuojamas (CK 6.246, 6.256 straipsniai), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę (CPK 178 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-290-706/2015).


Ginčų Sprendimas
(8-622) 14507
Gediminas Pocius