Sprendimo įvykdymo atgręžimas

(8-622) 14507
Gediminas Pocius

Ieškovė pateikė kasacinį skundą dėl nutarčių, kuriais taikytas teismo nutarties, kuria buvo patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis, vėliau po proceso atnaujinimo atsisakius ją tvirtinti, įvykdymo atgręžimas.

Teismai, vertindami teismo atsisakymą tvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį dėl jos prieštaravimo imperatyviosioms teisės normoms, padarė pagrįstą išvadą, kad yra teisinis pagrindas taikyti CPK 760 str. nuostatas ir atgręžti taikos sutarties, kuria buvo perleistas nekilnojamasis turtas, įvykdymą, nes imperatyviosioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris (taikos sutartis) yra niekinis ir negalioja; tokio sandorio šalis privalo kitai sandorio šaliai grąžinti viską, ką yra gavusi pagal sandorį (CK 1.80 str. 1 ir 2 d.). Sandorio prieštaravimas imperatyviosioms teisės normoms ir dėl to negaliojimas reiškia, kad jo nėra, negalėjo ir negali būti, todėl viskas, ką šalis pagal jį gavo, yra neteisėta; tokio sandorio šalys vienareikšmiškai privalo būti grąžinamos į padėtį, buvusią iki sudarant sandorį, jei įstatymas nenustato kitokių teisinių padarinių (CK 1.81 str. 3 d.). Ieškovės valia atsiimti ieškinį po to, kai teismas atsisakė tvirtinti taikos sutartį, neturi teisinės įtakos įvykdytos taikos sutarties atgręžimui, kadangi, atsisakant ieškinio, ieškovei buvo žinoma, jog sudaryta taikos sutartis prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms ir yra neteisėta. Be to, ieškinio palikimas nenagrinėto nevaržo ieškovės teisių iš naujo kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo.

CPK 760 straipsnio 1 dalis nustato, kad, jeigu panaikinamas jau įvykdytas sprendimas ir iš naujo išnagrinėjus bylą priimamas sprendimas atmesti ieškinį arba priimama nutartis nutraukti bylą ar palikti ieškinį nenagrinėtą, tai atsakovui turi būti grąžinama visa tai, kas buvo pagal panaikintą sprendimą iš jo išieškota ieškovo naudai (sprendimo įvykdymo atgręžimas).

Pagal CPK 760 straipsnį sprendimo įvykdymo atgręžimo pagrindai yra tokie: 1) įvykdyto sprendimo panaikinimas apeliacine ar kasacine tvarka ir bylos nutraukimas; 2) įvykdyto sprendimo panaikinimas apeliacine ar kasacine tvarka ir pareiškimo palikimas nenagrinėto; 3) įvykdyto sprendimo panaikinimas apeliacine ar kasacine tvarka ir naujo sprendimo, kuriuo ieškinys netenkinamas, priėmimas. Teismo sprendimo įvykdymo atgręžimas galimas ir tais atvejais, kai sprendimas panaikinamas atnaujinus procesą byloje.

Sprendimo įvykdymo atgręžimo taikymas grindžiamas principu ex iniuria ius non oritur, t. y. neteisėtas sprendimas daro neteisėtą ir tokio sprendimo vykdymą, todėl būtina grąžinti šalis, įvykdžiusias tokį sprendimą, į padėtį, buvusią iki neteisėto sprendimo priėmimo. Taigi sprendimo įvykdymo atgręžimo instituto paskirtis – užtikrinti, kad, panaikinus neteisėtą ir įvykdytą teismo sprendimą, išieškotojas ir skolininkas būtų grąžinti į iki teismo sprendimo vykdymo buvusią padėtį, t. y. skolininkui grąžinama viskas, kas buvo išreikalauta vykdant panaikintą teismo sprendimą.

Pažymėtina, kad civilinės bylos iš esmės dažniausiai išsprendžiamos teismo sprendimu. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalių ginčas laikomas išnagrinėtu (CPK 259 straipsnio 1 dalis, 281 straipsnis) ir sprendimas tampa vykdytinu dokumentu (CPK 584 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tačiau bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme išimtiniais atvejais gali būti užbaigiamas iš esmės ne tik priėmus teismo sprendimą, bet ir kitais teismo procesiniais dokumentais (nutartimis, teismo įsakymais), nagrinėjamu atveju – teismo nutartimi, kuria patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis ir byla nutraukta (CPK 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

Įsiteisėjusi teismo nutartis, kuria patvirtinta taikos sutartis, įgyja res judicata (galutinis teismo sprendimas)galią, tampa privalomu, nenuginčijamu ir vykdytinu teismo procesiniu dokumentu (CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Kai byla dėl ginčo esmės užbaigiama įsiteisėjusia teismo nutartimi, įstatyme nustatyta galimybė atnaujinti bylos procesą ir priimtą teismo nutartį pakeisti; teismo nutartį pakeitus ar priėmus naują sprendimą (nutartį) ankstesnė nutartis netenka teisinės galios (CPK 365 straipsnio 1 dalis, 371 straipsnis) ir, jei ji įvykdyta, taikytini CPK 760-762 straipsniai, reglamentuojantys sprendimo įvykdymo atgręžimo institutą, kadangi taikos sutarties patvirtinimą reglamentuojančios proceso teisės normos tokio procesinio veiksmo nenustato.


Ginčų Sprendimas
(8-622) 14507
Gediminas Pocius
Call Now Button