Sutarties sąlygos

Šalys, sudarydamos sutartį, gali sukurti, pakeisti ar panaikinti teises ir pareigas. Tai, dėl ko jos susitaria, yra sutarties dalykas. Jam keliami apibrėžtumo, teisėtumo, kreditorius intereso ir įmanomumo reikalavimai. Sutarties dalyko apibrėžtumas reikalauja, kad iš sutarties sąlygų būtų aišku, ką skolininkas privalo duoti, padaryti ar nedaryti. Jeigu tai yra pirkimo-pardavimo sutartis, tai dalyko apibrėžtumo reikalavimas įvykdomas sutarties šalims susitariant ir sutartyje nurodant, kokį daiktą arba kitą turtą ar objektą pardavėjas įsipareigoja perduoti, o pirkėjas – pirkti, jį priimti ir už jį sumokėti pinigus. Pirkimo-pardavimo sutarties dalyku esantis daiktas turi būti individualizuotas. Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties dalykas individualizuojamas pagal CK 6.396 straipsnio reikalavimus sutartyje nurodant duomenis apie nekilnojamąjį daiktą, jo lokalizaciją žemės sklype ar kitame daikte. Jeigu tokių duomenų sutartyje nėra, tai tokia sutartis pagal CK 6.396 straipsnio 2 dalį negalioja. Sutarties dalyko teisėtumas reiškia, kad tai turi būti imperatyviųjų įstatymo normų nedraudžiami veiksmai, taip pat veiksmai, neprieštaraujantys viešajai tvarkai ir geros moralės principams. Kreditoriaus interesas pasireiškia tuo, kad prievolės dalykas tenkintų vienokius ar kitokius asmens poreikius, o ne būtų betikslis. Sutarties dalyko įmanomumas reiškia, kad galima įsipareigoti atlikti tik tai, kas įmanoma, nes susitarus dėl to, kas neįmanoma, prievolė negalioja ( impossibillum nulla obligatio est) (c.b. Nr. 3K-7-540/2009).

(8-622) 14507 :: PRADŽIA

Call Now Button