Sutuoktinių turto padalijimas

Advokatas Klaipėdoje
(8-622) 14507
Gediminas Pocius

Ieškovė ieškiniu, o atsakovas – priešieškiniu prašė nutraukti santuoką dėl kito sutuoktinio kaltės ir išspręsti turto padalijimo klausimą.

Teismas konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas pagrįstai ginčo nekilnojamąjį turtą, įregistruotą atsakovo vardu (garažą, malkinę, šulinį ir kt.) pripažino bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, atsižvelgdamas į šių objektų vietą, sąsają su namu, turto vertės išaugimą rekonstravus sodo pastatą ir sujungus jį su kitais statiniais į vientisą statinį, sutvarkius namų valdos aplinką ir kt. Kita vertus, teismas, nustatęs dalintino turto vertę, artimiausią apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo dienai, dalydamas bendrą sutuoktinių turtą, ja ir turėjo remtis, o ne 2013 m. buvusia turto verte. Kadangi 2016 m. eksperto išvadoje nurodyta turto vertė yra didesnė už turto vertę, nustatytą 2013 m., priteisus jį atsakovo asmeninėn nuosavybėn, iš atsakovo turėtų būti priteisiama didesnė kompensacija ieškovės naudai už jam tenkančią turto dalį. Be to, dalinant turtą nukryptina nuo lygių dalių principo atsakovo naudai, nes bendrąja jungtine nuosavybe pripažintas dėl esminio pagerinimo turtas iki santuokos priklausė atsakovui; atsakovui asmenine nuosavybės teise priteistam turtui nuo 2005 m. nustatyta hipoteka.

Pagal CK 3.90 straipsnio 1 dalį turtas, kuris yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, gali būti teismo pripažintas sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe, jeigu nustatoma, kad santuokos metu šis turtas buvo iš esmės pagerintas sutuoktinių bendromis lėšomis arba kito sutuoktinio lėšomis ar darbu (kapitalinis remontas, rekonstrukcija, pertvarkymas ir kita). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tam, jog asmenine vieno sutuoktinio nuosavybe esantis turtas būtų pripažintas bendrąja jungtine abiejų sutuoktinių nuosavybe remiantis CK 3.90 straipsnio 1 dalimi, turi būti nustatomos šios teisiškai reikšmingos faktinės aplinkybės: pirma, kad asmeninis sutuoktinio turtas buvo pagerintas iš esmės; antra, kad asmeninis turtas iš esmės pagerintas santuokos metu; trečia, kad iš esmės turtas pagerintas sutuoktinių bendromis lėšomis, kito sutuoktinio lėšomis ar darbu. CK 3.90 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sąvoka „turto pagerinimas iš esmės“ yra vertinamasis kriterijus, kuris detaliau neapibūdinamas, tačiau pažymima, kad esminiu pagerinimu gali būti pripažįstamas kapitalinis remontas, rekonstrukcija, pertvarkymas ir kita (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-476-916/2015; 2012 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2012).

Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad paprastai teismo sprendimu dalijamas tas sutuoktinių turtas, kurį kaip bendrąją jungtinę nuosavybę jie įgijo iki bylos dėl santuokos nutraukimo iškėlimo arba teismo sprendimo priėmimo dienos (CK 3.127 straipsnio 1 dalis). Šios bendrosios taisyklės išimtis nustatyta tik tiems atvejams, kai sutuoktiniai faktiškai pradėjo gyventi skyrium dar prieš iškeliant santuokos nutraukimo bylą. Tokiu atveju vieno sutuoktinio (išskyrus tą, kuris pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo) prašymu teismas gali nustatyti, kad dalijamas tik tas turtas, kuris įgytas bendrai iki tos dienos, kai sutuoktiniai faktiškai nustojo kartu gyventi (CK 3.67 straipsnio 2 dalis).

CK 3.119 straipsnyje nurodyta, jog dalijamo bendro turto vertė nustatoma pagal rinkos kainas, kurios galioja bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pabaigoje. Bendroji jungtinė nuosavybė į šį turtą pasibaigia tik nutraukiant santuoką ir padalijus šį turtą teismo sprendimu (CK 3.100 straipsnio 4 ir 6 punktai). Dėl to dalijamo sutuoktinių turto vertė nustatytina pagal rinkos kainas, kurios galiojo teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo priėmimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2009 ir joje nurodyta praktika).


Ginčų Sprendimas
(8-622) 14507
Gediminas Pocius