Teisinės konsultacijos visais aktualiais teisiniais klausimais:


ŠEIMOS TEISĖ
* Santuokos nutraukimo;
* Santuokos pripažinimo negaliojančia;
* Vaikų išlaikymo (alimentai);
* Procesinių ir kitų dokumentų (ieškinių, prašymų) rengimas.

DARBO TEISĖ
* Darbo sutarčių sudarymas;
* Drausminės atsakomybės taikymas;
* Rengiame nekonkuravimo susitarimus;
* Kitų, su darbo teisiniais santykiais susijusių dokumentų rengimas.

TRANSPORTO TEISĖ
* Sutarčių (užsakymų) dėl krovinių pervežimo rengimas;
* Logistikos, ekspedijavimo, ir kitų sutarčių rengimas;
* Krovinių siuntėjų bei gavėjų atstovavimas teisme;
* Atstovavimas bylose dėl kompensacijų už krovinio praradimą.

NEKILNOJAMOJO TURTO TEISĖ
* Teisinės paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamąjį turtą;
* Rengiame nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis;
* Servituto nustatymas;
* Rengiame kitus juridinę galią turinčius dokumentus.

ĮMONIŲ TEISĖ
* Bendrovių vidaus dokumentų rengimas;
* Įmonės sudarytų sandorių teisinis auditas.
* Įmonių vidaus dokumentų tvarkymas, suderinimas su įmonių teisės reikalavimais;
* Konsultavimas įmonės steigimo, teisinės formos pasirinkimo klausimais.


(8-622) 14507
Gediminas Pocius